Rüyada Ağrı Dağı Görmek

Rüyada Ağrı Dağı görmek , şanı yüce ve şöhretli bir sultana delâlet eder. Yine Rüya da kendisini Ağrı Dağının üstünde gören kimse, bütün arzu ve isteklerine kavuşur ve şanı yüce olur. Rüyada Ağrı dağının zirvesine çıkmak, makama, yüksekliğe, insanlar nezdinde güzel isimle anılmaya ve şöhrete delâlet eder. Ağrı Dağını görmek, Mülk ve sultan, Zafer, Riyaset, Rahata kavuşmaktır. Rüyada kimsenin Ağrı Dağının üstünde kendini görmesi, kadri yüce bir kimseye delâlet eder. Rüyada Ağrı Dağı görmek, büyük bir kısmete alâmettir. Rüyada Ağrı Dağına tırmandığını gören kimse, kârlı ve kazançlı bir iş için sefere çıkar. Rüyada Ağrı Dağına yaslandığını görmek, kuvvetli bir melike dayanmaya, Ağrı Dağının gölgesinde oturduğunu görmek, bir melikin himayesine sığınmaya ve rahatlığa delâlet eder. Bazı kere rüyada Ağrı Dağı, meliklere, âmirlere, sâlihlere ve âlimlere, din ve dünya sahibine işarettir. Rüyada Ağrı Dağının yere battığını görmek, o yerin idarecisi veya büyüklerinden birinin ölümüne alâmettir. Rüyada Ağrı Dağı'na sahip olduğunu görmek, kalbi katı, şanı büyük bir zâta arkadaş olmaya delâlet eder. Ağrı Dağının etrafında dolaştığını görmek, büyük bir kimseye intisab ile tâbir olunur.