Rüyada Abdest Almak

Abdest almak ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulmaktadır. Rüyada abdest almak , sevince, hayra, zor müşküllerin halline delalet eder. Rüya yı görenin mutluluk duyacağı haberler alması yahut böyle şeyler yaşanması demektir. Dertlerin şifa bulması, sorunlara çözüm anlamına gelirken kişinin kaybettiği şeyi bulması şeklinde de yorumlanır. Rüyada tekrar abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmettir. Hastanın abdest alması şifa bulacağına, soğuk bir yerde abdest almak kaybettiği şeyi bulması anlamındadır Rüyada abdest alıp namaz kılmak keder ve üzüntüden kurtulmaya delalet eder. Rüyada abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarı ve hataları temizleyen ibadetlerdir. Temizlik de imandandır bu yüzden abdest almak ferahlamaktır. Kişi hastaysa şifa bulur, günahkârsa tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete tabir edilir. Bir kimse rüyada abdest alıp namaz kıldığını görse, keder ve üzüntü ve gamdan kurtulur. Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alamettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kutsiyettir. Allah (CC.)'in hıfz ve emanında bulunmasına işaret eder, üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Rüyada abdest alan birini görmek, Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada süt veya bal ile abdest almak, din hususunda selâmete delâlet eder. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan imana delâlet eder. İmam Nablusi'nin rüyada abdest almak yorumu Nablusî demiştir ki:- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder." İmam Nablusî buyuruyor ki: Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder. Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve gamdan kurtulur. Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına malik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tabir olunur. Rüyada Abdest Almaya Çalışmak Rüyada temiz su ile abdest almaya çalışmak amacına kavuşmaktır. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende Abdest alan çalınan eşyasını bulur. Rüyada abdest bozulması: Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Bir kimse üst üste abdest aldığını görse "Abdest üzerine abdest Almak nurdur" hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder. Rüyada abdest almak Allah (CC) tarafından nail olunacak himayeye isaret eder. Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler. Rüyada abdest aldığını görmek ne demek? Rüyada kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer sıvılarla abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder. Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allah (CC.) onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allah (CC) onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allah (CC) ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder. Rüyada abdestini tamamlayamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder. Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi şifa bulacağına, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; borcunu ödeyeceğine, günahkar bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Allah'ın affına mazhar olacağına yorumlanır. Rüyada abdest almak için su bulmamak! Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için çare bulamayacağına, rüyasında abdest alırken eksik aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi; o kimsenin Allah'a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder. Rüyada abdest suyundan içmek Rüyanızda abdest aldıktan sonra elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifa bulmaya ve korkudan emin olmaya yorumlanır. İslami rüya tabirlerinde Rüyada abdest almak nedir? İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada abdest alırken bir kimsenin sizi seyretmesi; sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine yorumlanır. Allame Meclisî: Abdest aldığınızı görmek; insanların minnetinden güvende kalacağınıza yorumlanır. Hacetinizin minnetsizce reva olacağına tabir edilir. Müellif: Temiz ve berrak suyla abdest almak; murada ermektir. Kirli pis suyla suyla abdest almak; bunun aksine yorumlanır. Kirmanî: Berrak suyla abdest almak; üzgün biri için sevinmeye, korku içinde olan için güvende kalmaya, borcu olan için borcunu ödemeye ve hasta biri için iyileşmeye işarettir. Cabir Mağribî: Rüyada namaz için abdest aldığınızı, sonra da abdestin bozulmasını görmek; yapacağınız bir işte başarısız kalmamak için iyi bir mücadele vermeniz gerektiğine işarettir. İbrahim el-Eş'as: Rüyanızda mükemmel bir abdest aldığınızı görmeniz; korku ve üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan emin olacağınıza işaret eder.