Rüyada Adet Olduğunu Görmek

Rüya da adet yani aybaşı olduğunu görmek, adet olmak, dininin fesat olduğuna işarettir. Karısının adet olduğunu görmek, dünya islerinin zorlaşacağına, eğer karısı iyi ve dürüst bir kadın ise, dininin kuvvetine, bir kadının adet olduğunu görmesi, onun bir mala sahip olacağına delalet eder. Rüyada aybaşı olduğunu gören kimse, günah işler. Karısının hayız olduğunu gören kimse, dünya işlerinde sıkıntı çeker; iş ve sanatında durgunluk olur. Rüyada aybaşı olduğunu gören kadın, mal kazanır yahut eline para geçer. Rüyada adet olduğunu görmek yani kadının adetten kesilip yıkandığını görmesi, tövbe etmesine, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir. Âdet halindeki bir kadınla beraber olduğunu görenin eline mal geçer. Kısır bir kadının âdet görmesi, çocuğu olacağına işarettir. İhtiyar bir kadının hayız olduğunu görmesi, hastalığa işarettir. Genç bir kızın âdet görmesi evlilikle yorumlanır. Bir kadının kendisinde hayız kanı olmayan bir kan görmesi, olumsuz bir davranışı istemeyerek tekrar yapmasıyla yorumlanır. Kadın, âdet halindeyken kocasının kendisiyle cinsî münasebette bulunduğunu görse, kocası ile beraber bulundukları yerleşim biriminden başka bir yere giderler. Bir erkeğin âdet görmesi, bir konuda yalan söylemesine yahut kendisine helâl olmayan bir kadınla cinsî münasebette bulunmasına işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada adet olduğunu görmek , kan aldırmakla da yorumlanır. Hasta birinin aybaşı olduğunu görmesi, kan aldırınca iyi olacağına işaret eder. Rüyada Adet Olmak Nedir? Ne Anlama Gelir? Hamile kadının hayız olduğunu görmesi, erkek çocuk doğurmasına işaret eder. Rüyada hayız kanı görmek, genç kız için kocaya, hayızdan kesilen kadın için hastalığa işarettir. Gerek erkek ve gerek kadın hayiz olduğunu ve gusül edip elbisesini giydiğini görmesi, dünyada ve ahirette isteğine kavuşacağına işarettir. Ebu Said El Vaiz e göre; bir kadın için rüyada adet olduğunu görmek, eğer kadın kısır ise çocuğu olur. Bazı yorumcular, adet görmek yalana delalet eder, diyorlar. Diğer bir rivayete göre de, küçük krizin bu rüyayı görmesi evleneceğine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada hayiz olduğunu gören kimse mahremine yakınlıkta bulunur. Kadın kendisinin hayiz olduğunu görse, günah sayılan bir ise bulaşır. Yıkansa günahtan tövbe eder, üzüntü ve kederi gider. Bir kadın kendisinde hayiz kani olmayan bir kan olduğunu görse, kendisi için bir adet haline gelen ve kurtulmak istediği halde kurtulması kolay olmayan bir suç ve kabahatte bulunur. Bir kadın rüyada hayiz olduğu halde kocasının kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocası ile beraber bulundukları şehirden göç ederler. Bazı tabircilere göre erkek için rüyada adet olduğunu görmek yani, erkeğin kendisini adet olmuş olarak görmesi, yalan söylemesi olarak yorumluyorlar. Başka bir rivayete göre de; Erkeğin rüyada hayiz olduğunu görmesi, kendisine helal olmayan bir kadınla cinsi münasebette bulunmasına işaret eder. Hanımının hayız olduğunu gören kimsenin is ve mesleğinde durgunluk olur. Arzu ve istekleri yasaklanır, arzusuna kavuşmadan mahrum olur. Hayiz, dinde oruç ve namazda noksanlıktır. Hayizin hastalıkla tabir edildiği de söylenmiştir. Gebe kadının hayiz olduğunu görmesi erkek çocuk doğurmasına işaret eder. Rüyada bir kimsenin aybaşı olduğunu görmesi, eşine yakınlıkta bulunmaya işarettir. Rüyada aybaşı olmak, günah bir işe de işaret eder. Rüyada aybaşı iken yıkandığını görmek, tevbeye, üzüntü ve kederden kurtuluşa alâmettir. Hayızdan kesilmiş bir hanımın rüyada aybaşı olduğunu görmesi, bir çocuk doğuracağına delâlet eder. Rüyada hamile bir kadının aybaşı olduğunu görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir. Yine rüyada hayız görmek, dinde oruç ve namazda noksanlık ile tâbir olunur. Bazan da hayız, hastalık ile tâbir edilir.