Rüyada Akik taşı Görmek

Saf ve beyaz akik taşı bedenen ve ruhen güzel kadına, Böyle bir taşı olan yüksüğü takmak, saliha ve güzel bir kadınla evlenmeye, bereketli bir işe ve sünnete uygun yaşamaya, Sırdan ve fazla kıymetli olmayan akik taşı tüccar biri ile dostluğa, Birçok akikk taşına sahip olmak mal ve nimete delalet eder. Kişinin Rüya da akik görmesi, fakirliğin gitmesine, hayatın selâmetine delâlet eder. Rüyada yanında akikten bir şey bulunduğ unu görmek, fakirlikten halâs olmaya işarettir. Zira hadis-i şerifte "Akik fakirliğ i giderir" buyurulmuştur.. Rüyada akikten yüzük taktığını görmek, bereketli nimete nai-iyete delâlet eder.. Rüyada m âlik olduğu akiki zayi ettiğini görmek, iyi dostlardan mahrumiyete delâlet eder. Câbir'ül-Mağribî demiştir ki: - Rüyada akik bir kaptan içtiğini görmek, salih ve şerefli evlâda ve bu çocuğun zengin olacağına delâlet eder.. Rüyada akik yüzük takmak: Salâha, takva ve dine işarettir.