Rüyada Alak Suresini Okumak

Rüyada Alak suresini okumak , okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini gören kimse, Allahu Teâlâ tarafından Kuran hükümlerine göre rızıklanır. Rüyasında Alak suresini okuduğunu gören kişi düzgün konuşan biri olarak meşhur olur.🕌 Rüyada Alak suresini okumanın anlamı kişinin ameli ve ahlaki güzel ve tevazu sahibi olur şeklindedir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Alak süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve tefsir ilmine, yazı yazmaya ve mütevazı olmak demektir. Rüyada Alak Suresini baştan sona tamamını veya ondan bir ayeti okumak yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve tefsir ilmine, yazı yazmaya ve mütevazı olmaya delâlet eder. Rüyada Alak Suresini Dinlemek İbn-i Sîrîn Alak suresini dinleyen o kimse ilim ve Kur'an ile rızıklanır, demiştir. Nablusî de demiştir ki Bu süre-i Şerife'yi okuyan kişi bir erkek evlada nail ve ümmetin Salihlerinden olur. İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Alak suresini okuyan başka birini dinlemek; iyi huylu ve alçakgönüllü biri olacağınıza delildir. İbn-i Sîrîn'nin yaptığı tasvire göre Rüya da Alak Suresini dinlemek Kur'an ilimleri öğreneceğinize işarettir.