Rüyada Ali İmran Suresini Okumak

İbn-i Sirin (s.a) yaptığı yoruma göre r üyada Ali İmran Suresini okumak kötülüklerden arınacağınıza ve insanların yanında beğenilir kişi olacağınız anlamına gelir. Ali Imran Suresi'ni okuduğunu görmek, insanlar arasında muteber olmaya, fenalıktan korunmaya ve ihtiyarlık anında bir evlada kavuşmaya delâlet eder. Rüyada Al-i İmran Sûresi'ni okumak , insanlar arasında makbul ve aziz tutulmaya alamettir. Rüya sahibi dünya ve ahirette hayır ve nimete mazhar olur. Her türlü fenalıktan korunur. Dininde ve hareketlerinde doğru, halk arasında makbul ve aziz, dünya ve ahirette affa mazhar olur. Kirmani hazretlerinin söylediğine göre rüyada Ali İmran Suresini okumak akıbetinizin iyi olacağı demektir. Bir başka rivayete göre de: Ali İmran suresini okuduğunu görmek, o kimsenin Aile si arasında fazla durmamasına veya çok yolculuk yapmasına işaret eder. Bazı tabirciler bu rüya seçkin, masiyetten art ve hizmet ehli bir kimseye işaret eder demişler. Rüyada Ali İmran Suresini dinlemek , rızık ve berekete, zekânın ve nefsin temizliğine delâlet eder. Kur'ân-ı Kerim'den herhangi bir sure veya ayet görmek hayra ve ilme işarettir. Zira Kur'ân-ı Kerim Allah'ın kitabıdır ve Hakk'ın kelâmıdır. Allah'ın kelâmını okumak elbette hayır ve saadetin ta kendisidir. Hadis-i şerifte: " Kim Rabbi ile konuşmayı seviyorsa Kur'ân okusun! " buyurulmuştur. Bu sebeple rüyada Ali İmran Suresini okumak , o kişinin halk arasında seçkin, günah ve hatadan beri olduğuna delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: -Bu sureyi rüyada gören kişi, İslâm'a bağlı olur ve o hal ile ölür, o hal ile de gömülür. Rüyada Âl-i İmran Suresi'ni okuduğunu görmek sonunda hayır ve menfaat elde edeceğiniz uzun bir yolculuğa çıkacağınıza işaret eder. Cafer Sadık Rüyada Al-i İmran suresini okumak ; iman gücünüzün artacağına, dünya ve ahiret saadeti elde edeceğinize, dini konularda parmakla gösterilen biri olacağınıza ve hacetlerinizin reva olacağına delildir.