Rüyada Alim Görmek

Rüya da Alim görmek insanlar içinde övülmeye, şeref ve izzete yorumlanır. Rüyada bir âlim görülmesi; şeref ve itibarın artacağına işarettir. Bir yere bir alimin geldiğini görmek oraya itibar kazandıracak bir şahsın gelmesi anlamına gelir. Rüyada Alim, işlerde başarıdan başarıya koşmak demektir. 1- Rüyada Alim Görmenin Anlamı ve Yorumu Caferi Sadik (RA)'a göre: rüyada âlim dört şekilde tabir olunur: Kadir ve kıymet, halk arasında itibar, makam ve adalet. Bir kimsenin rüyada İslam âlimlerinden herhangi birini görmesi, kadri yüksek ve herkes tarafından sevilen kimse olduğuna işaret eder. 2- Rüyada Alim Birini Görmek Rüyada Alimler görmek, ilimde ilerlemeye, hidayete, hikmet ve irfana işaretir. Alimler, ferahlık ve sevince, sürür ve müjdeye işaret eder. Kişinin rüyasında bir âlimi görmesi; o kimsenin değerinin yüksek olması demektir. Alim birini görmek insanlarca övülen ve bildiği şeylerle amel eden kişiye işarettir. 3- Rüyada Alim Birinin Elini Öpmek Rüyada bir âlimin elini öptüğünü görmek, ilminden faydalanmaya işarettir. Alimin kendisine bir şey verdiğini görmek, dünya ve ahirette yükseleceğine yorumlanır. Kendini âlim ve halkı elini öper görmek, halkın ondan hayır ve menfaat görmelerine işarettir. Bir Alimin kendisini öptüğünü gören isinde yükselir. 4- Rüyada Alim Hoca Görmek Bir kimsenin rüyada, Alim Hoca görmesi, kadri yüksek herkes tarafından iyi bir şekilde övülen ve bildiği şeyle amel ettiği için bir müjdedir. İslam alimlerini görmek, bolca vazetmeye, ferahlık ve sevince delalet eder. Salih kimseleri görmek, dinde salih bir adam olduğuna delalet eder. 5- Rüyada Alimin Ders Vermesi Alimin öğrencilerine ders vermesi, ilim isteyenlerin çoğalacağına, bir âlimden ders görmek, ulemanın ilminden faydalanmaya delalet eder. Abdülgani'en Nablusi diyor ki: Ulema, ilim meclisi ve ders görmek; hayır ile tabir olunur. Alimin güler yüzlü ve iltifatkâr davranması, rüya sahibi için izzet ve rütbedir. 6- Rüyada Alim İle Konuşmak Bir âlimin kendisini yanına oturtup konuştuğunu ve güzel sözler söylediğini görmek, inancında eksikliğe, halk arasında hakaret göreceğine delalet eder. Alimle konuşmak çok hayırlıdır. Bir âlimin kendisini yanına oturtup konuştuğunu ve güzel sözler söylediğini gören, hayra ve menfaate nail olur. 7- Rüyada Alim Olmak Rüyada kendini Alim olarak görmek, rüya sahibinin şerefinin artmasına işarettir. Ibn-i Kesir hazretleri demiştir ki: Rüyada kendisinin alim olduğunu görmek, rüya sahibi için şerefinin artması demektir. 8- Rüyada Alimden Bir Şey Almak Alimin kendisine bir şey verdiğini görenin dünyada ve ahirette itibarı büyük olur, makamı yücelir. 9- Rüyada Yerde Alim Görmek Bir kimse rüyada İslam alimlerinden birisini bir yerde görse ve o yer halkı da üzüntü, keder ve kıtlık içerisinde iseler Allah (C.C), onları o sıkıntılardan kurtarır. Bir yerde fakih veya tanınmayan bir alim görse, o yere bir doktorun geleceğine delalet eder. Tanınan bir alimin yüksekten düştüğünü görmek; o alimin itibar kaybedeceğine işarettir. Düşen alim meçhul ise, ilme değer verilmeyeceğine delalet eder.