Rüyada Altın Bilezik Takmak

Rüyada altın bilezik takmak ; hayırlı işlere ve erkek çocuğa tabir edilir. Bekar bir kızın Rüya da bilezik takması, evlenmeye işaret; erkeğin takması da keder ve üzüntüye delalet eder. Rüyada süslü altın bilezik taktığını görmek, bereketli nimete nailiyete delâlet eder. Deniliyor ki: Yüzük takmak Salâha, takva ve dine işarettir. Bilezik takmak bekar için erken bir evlilik yapacağının habercisidir. Altın bilezik takmak bir miras veya yüklü bir paraya, bakır bilezik yine paraya kavuşacağınızın işaretidir. Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Kollarına altın bilezik takmak , bir yerden gelecek mirasa delalet eder. Rüyada Altın Bilezik Takmak Anlamı ve Yorumu Câfer-i Sâdık (r.a.) Rüyada altın bileziği, Riyaset (baş olma, reislik), Hikmet, Günah ve hile, Gam ve keder, Evlad ve kardeş olarak yorumlamıştır. Koluna tek altın bilezik takmak, güzel bir ev ile tâbir olunur. Bir kadının bilezik takması rızkın bol olduğuna ve mutlu bir haber alacağınıza işarettir. Denilmiştir ki, Rüyada altın bilezik taktığını görmek , rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delâlet eder. Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Kollarında altın bilezik olduğunu görmek, bir yerden gelecek mirasa delâlet eder. Rüyada altından mamul yüzük ve halka yahut altın bilezik takmak, kadınlar için mala, erkekler için de düşünce ve endişeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada koluna çok değerli bir bilezik taktığını görmesi, nimete nail olmaya, Sünnet-i Seniyyeye uymaya, isim ve şöhret bulmaya alâmettir. Rüyada incili bilezik takmak, kadınlar için hayır ve zinettir. Rüyada inci ile beraber kuvvetli bileziğin olduğunu görmek, kadın için incilerin sayısı ve kıymetliliği nisbetince efendisinin kendisine yaptığı hayır ve iyiliğe delâlet eder.