Rüyada Anahtar Görmek

Rüya da anahtar görmek görülme şekline göre farklı tabir edilir. Rüyada anahtar kaybetmek, erkekler için, ev değişikliğine, kadınlar için, evliliğinde geçimsizliğin işaretidir. Kırık anahtarı görmek, çevrenizde arkanızda konuşan dostlarınızın varlığına işarettir. Rüyada anahtar çalınması, işlerinizi boş vermenizden dolayı çok zor durumlara düşeceğinize işarettir. Anahtar, kapılar açan bir Alettir. Bu sebeple rüyada anahtar görmek, rüya sahibi için Allahu Teâlâ'nın lütuf ve ihsanına delalet eder. Anahtar, ilim ve Kur'an'ın kapısını açmakla da tabir olunur. Kirmanı demiştir ki: Rüyada anahtar ile bir yeri açtığını görmek hayra, kapamak ise şerre delâlet eder.Cafer-i Sadık hazretleri derler ki: Anahtar, güç işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulmağa, hastalıktan şifa bulmağa, muradın hâsıl olmasına, dinde kuvvete, duanın kabulüne, ilim ve marifete delâlet eder. Rüyada elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle nasiplenmeye delâlet eder. Elinde birçok anahtarın olduğunu görmek, büyük ve şerefli bir saltanata işarettir. İmam Nablusî rüyada anahtar görmeyi şu şekilde tabir etmiştir: Rızık Muavenet İlim Zevç ve evlat Mal Felah Kabul olunan dua Hac farizası Vali ve melik Rüyada elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulmetmeye işarettir. Elinde Kâbe'nin anahtarını görmek, yüksek şahsiyetlerden birine erişmeye ve onunla dost olmaya delâlet eder. Yine anahtar, hazineler ile de tabir edilir. Zira her kapı anahtar ile açılır. Rüyada demirden bir anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin selâmetine delâlet eder. Bazı kere de anahtar görmek, evlâda, casuslara, yolculuğa, hizmetçilere, kadınlar için de kocaya delâlet eder. Rüyada elinde ağaçtan yapılma anahtar görmek, emanet bıraktığı malı varsa zayi olacağına işarettir. Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile abdest almaya ve ibadetlerde devama işarettir. Elinden anahtarın düştüğünü görmek, namaz hususunda tembelliğe delâlet eder. Anahtar, Allah tan bir şey istemeyle, dua ve istiğfar ile tabir edilir. Elinde bir anahtar olduğunu görmek abdest alıp ibadet etmeye; elinden anahtarın düştüğünü görmek namazı eda etmekte gevşek davranmaya delalet eder. Ayrıca anahtar görmek, rızık, ilim, evlat, elçi, mal, define, koca ve hacca gitmekle tabir edilir. Elinde birçok anahtar olduğunu gören kimse büyük bir mertebeye erişir. Anahtar ile bir kapıyı veya kilidi açtığını gören, büyük bir zatın yardımıyla düşmanına galip gelir. Kırık anahtarı görmek, çevrenizde arkanızda konuşan dostlarınızın varlığına işarettir. Anahtar çalınması, işlerinizi boş vermenizden dolayı çok zor durumlara düşeceğinize işarettir. Hayatınızda beklenmedik değişiklikler olacağının işaretidir. Anahtar, kaybetmekse gereksiz maceralara yorumlanır. Anahtar yeni bir umut, yeni bir fırsattır. Anahtar, eliyle halkın islerinin yapılması için aracı olan bir kimse ile tabir olunur. Elinde birçok anahtarlar olduğunu gören, rütbe ve şeref sahibi olur. Kirmani ye göre: anahtar ile bir yeri kapatmak şerre delalet eder. Kilitlemek evlendirmeğe, elinde cennetin anahtarlarını görmek sonu, hayırlı bir is yapacağına işarettir. Bazıları demişlerdir ki: Anahtar görmek Allah (C.C.) Teâlâ Hazretlerinden istenen bir şey veya dua veya mağfiret ile tabir olunur. Cabir ül Mağribi ye göre: elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile ab dest almaya, ibadete delalet eder. Elinden anahtarın düştüğünü gören, namaz kılmakta tembellik eder. Cafer i Sadik (R.A.) a göre: rüyada anahtar görmek, güç islerin aşılmasına, kederden kurtulmaya, hastalıktan iyileşmeye, muradın oluşuna, dinde kuvvete, duaların kabulüne, ilim ve marifete delalet eder. Bir kadın, kendisine bir anahtar verildiğini görse, bekâr ise evlenir. Kendi sine bir anahtar veya anahtarlar verildiğini gören, halka hükmedecek büyük bir ise girer. Bu rüya her suretle hayırlıdır. Anahtarın veya dişlerinden birinin girildiğini görmek, hayır delildir. Rüyada anahtarının kaybolduğunu veya çalındığını görenin isleri yarım kalır. Anahtarı kilidin deliğine soktuğunu görmek, nikâha işarettir. Eğer anahtar yeni ise bakire bir kızla, eski ise dul bir kadınla evlenilir. Ebu Sait EI Vaiz e göre: demirden anahtar kuvvet ve kudret sahibi bir kimsedir. Elinde anahtarlar olduğunu görenin eline mal geçer. Anahtarla bir yerin açılması, dua ile bir şey istemeye delalet eder. Abdülgani Nablusi ye göre: anahtar görmek, düşünce ile yorumlanır. Rüyasında bir anahtarı olduğu halde evinin veya kasasının yahut dolabının kapısını açamayanın hayatta çok çeliştiği halde kazancı ancak karin doyurmasına yeter. Bir başka rivayete göre de: Anahtar görmek, eliyle halkın islerinin yapılması için aracı olan bir kimse ile tabir olunur. Elinde birçok anahtarlar olduğunu gören, rütbe ve şeref sahibi olur. Anahtar, rızka veya yardıma işaret eder. Bir kadın rüyada kendisine anahtar bırakıldığını görse, o kadın birisiyle nikâhlanır. Anahtar, hac ile de tabir edilir. Bir başka rivayete göre de; Rüyada, anahtar görmek, rızka veya yardıma yahut Cenabı Hak tarafından olacağı şeyle ilim ve Kur an in kapısını açmaya delalet eder. Özellikle kendisiyle beraber birçok anahtar varsa, rızık ve ilme nail ve bunlara sebep olan şeylere yardımcı ve düşmana galip gelmeye mazhar olur. Bazen anahtar evlada, casuslara, yolculuğa, kölelere, kadınlar için kocaya ya da mala delalet eder. Bazen anahtar Cenabı Hakkın gayb hazinesinden ümit ve arzu ettiği şeye nail olmasına delalet eder. Rütbe ve makam sahipleri için anahtar görmek şehirlere, köle için kurtuluşa delalet eder. Rüyada elinde dilsiz bir anahtar olduğunu gören kimse, yetime zulmeder. Anahtar, duanın kabul olmasına da delalet eder. Anahtarlar, hazinelere de delalet eder, çünkü hazineler onlarla açılır. Demirden yapılmış anahtar, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve islerinin açılmasına delalet eder. Bazen de kuvvetli bir kimsenin yardımı ile galip gelir. Eğer anahtarsız açarsa, o kimse dua veya iyilik ve ebeveyninin duasıyla maksadına nail olur. Hayatınızda beklenmedik değişiklikler olacağının işaretidir. Anahtar kaybederseniz, gereksiz deneyimler edineceğiniz ve maceralar yaşayacaksınız. Rüyada anahtar görmek, aklını kullanamayarak fakirleşmeye, hapishane kapısını anahtar ile kilitlemek, destek aldığınız kimselerin sıkıntıya düşeceklerine işarettir. Artık sizin desteğinize ihtiyaç duyduklarına, kapı üzerinde anahtar, mahkumiyete, kırılmış anahtar, malınızı korumanız gerektiğine işarettir.