Rüyada Arş ı ala Görmek

İnsan için olmuş ve olacaklar, Ehil kimse için önemli memuriyete delalet eder. Rüya da Rabbin yüce arşını güzel bir surette görmek, itikadın sağlam olmasıyla müjdelenmeye delâlet eder. Çünkü arş, yücelikler âlemidir. Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: - Rüyada arşı görmek beş veçhe ile tabir olunur: a) Riyaset, baş olmak, b) Rif’at, yücelik c) Rütbe, d) İzzet ve şeref, e) Makam... Arş-ı Kerîmi güzel ve süslü görmek, büyük bir zâta intisab etmeye ve ondan ilim, irfan, hikmet, hayır ve bereket nuru edinmeye delâlet eder. Bazı kere de arşı görmek, insanın hayır ve şerden işlediği amele delâlet eder. Arşı eksik bir halde görmek, bid'at ve sapıklığa işarettir. Rüyada Arş-ı Azam'ı görmek, müjde ve beşarete delâlet eder. Yine arşı görmek, emsalleri arasında yüksekliğ e ve maksada ulaşmaya delâlet eder.