Rüyada Ateş Görmek

Rüyada ateş görmek müjde ve bereket yahut zarar, savaş, korkuya ateş yakmak uyarıya, ateş söndürmek fitneyi yatıştırmaya işaret etmektedir. Rüya da ateş yorumu değişik şekillerde yapılır: Rüyada Ateş Görmek bazen müjde, bereket; bazen savaş, korku, hapis, zarar ve günahtır. Rüya sahibinin dua etmesi ve tövbe etmesi gerekir. Rüyada ateş görmek, fitne, silah, husumet, nifak, ilim, korku, hizmet ve rızk şeklinde yorumlanır. Rüyada ateş gören kişi; iyi biriyse, alınacak olan iyi habere bereket ve bolluğa işarettir. Rüyada alev görmek; beklenmedik gelişmelere işaret eder. 1- Rüyada Ateş Görmenin Anlamı ve Yorumu Rüyada ateş görmek, müjde, korku, harp, azap, hapis, zarar, günah ve berekettir. Ses çıkararak ağaçları yakan alev ve kıvılcımlı ateş gören yaktığı miktarca bir âlimin ölümüyle orada çıkacak fitnedir. 2- Rüyada ateş söndürmek Etrafa zarar veren ateşi söndürdüğünü gören kimsenin kısmeti açılacak demektir. Ateş söndürmek, iyi haberlere işarettir. Soba veya ocaktaki ateşi söndürmek; can sıkıcı haberlere işarettir. Zarar veren ateşi söndürmek, iyiliğe ve o bölgede vaki olan fitneyi yatıştırmaya yorumlanmaktadır. Rüyada bir atesi söndürdügünü gören kimse, meydana gelecek bir fitneyi yatistirir veya bid at olan bir seyi iptal eder. Rüyada ates söndürmek, bazen serri tahrik etmeye isarettir. Eger rüyayi gören deniz yolculugunda ise, bogulur ve su Uzerinde görülür. Eger rüyayi görenin yolcusu varsa, yanma gelir veya onun haberini alir. 3- Rüyada ateşte ısınmak Rüyada kış gününde ateşle ısındığını gören kimse, cennete gider. Büyük bir ateşin başında ısındığınızı görmek; nüfuz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza yorulur. Rüyada ısınması için veya başkasını ısıtması için ateş yaktığını gören kimse, faydalanacağı bir şeyi tahrik ederek fakirlik ve ihtiyacını giderir. Yakın ateşte ısınmak korku ve sıkıntıya, kışın ateşte ısınmak zenginliğe işarettir. 4- Rüyada ateşe girmek Rüyada ateşe girdiğini ve orada azap edildiğini gören kimse, malca zarar eder veya o şahıs, Cehenneme girmesine sebep olacak bir günah işler. Rüyada ateşe girdiğini ve ateşin azabını tattığını gören kimse, bir fitneye düşer. Ateşin elinize girip kaybolduğunu görmek; işinizde haram mal elde edeceğinize işarettir. Ateşe girip ondan zarar görmek günah işlemeye yorulur. Ateşin üzerinden atlamak ya da ona girip ardı sıra çıkmak Cennet'e girmeye tabir olunur. 5- Rüyada kendisini ateş olan bir yerde görmek Kokuya kapılmaya ve zarar görmeye, ateş ve duman görmek, hediye almaya, evini yanarken görmek, haram mala, ateşin bir yerini yaktığını görmek, malın zekâtının verilmediğine, kendisini ateşte görmek, büyük bir yerden tedbirle karşılanmaya, işarettir. 6- İnsanın kalbini yakan ateş görmek Rüyada insanın kalbini yakan ateş kara sevdaya yorumlanır. Ağaçları yakan alev ya da ateş değerli bir insanın ölümüyle meydana gelecek sürtüşmelere işaret eder. Baş ya da vücuttan parlak renkli ateşin çıkması hanımı hamile ise kendisiyle hayır görülecek oğul evladına tabir edilir. Değilse hanımından sevgi ve ilgi görmeye yorumlanır. 7- Ateşinizin çıktığını görmek Hayattın asıl güzellikleri varken sizin gereksiz işlerle uğraştığınız anlamına gelir. Kendinize biraz çeki düzen verip daha verimli olmaya çalışın. Ateşinizin çıktığını görmek, gereksiz işlerle uğraştığınız ve hayatta asıl güzellikleri yaşayamadığınıza yorulur. 8- Rüyada ateş yakmak Büyük güç, destek anlamına gelir. Rüyada ateş yakan bir kişi kendi zekâsı ve gayreti sayesinde başarılı olacak demektir. Karanlık bir gecede halka göstermek için ateş yaktığını gören kimse, halkın onunla hidayete erişecekleri bir ilme nail olur. Karanlık olmadığı halde yol üzerinde ateş yaktığını gören kimsenin bidat ve sapıkça olan bir iş yaptığına işaret eder. Ateş gündüzün harp ve fitneye, gece ise ünsiyettir (ahbaplık) denilmiştir. Bir kimsenin rüyada kapısının önünde dumansız ateş yandığını görmesi, hacca gideceğine işaret eder. Karanlıkta ışık saçmak amacıyla ateş yakmak insanları bir konuda uyarmaya yorumlanır. 9- Rüyada ateşe sokulmak Rüyada ateşe zorla sokulmak hapisle tabir olunur. İnsanların çevresinde toplandığı ateş bereket, bolluk ve toplu sevince işarettir.Ateşin insana verdiği az zarar birinin vaadini yerine getirmesine yorumlanır. 10- Rüyada ateşin göğe yükselmesi Rüyada bir yerde toplu yangın alevli ve uğultulu bir sesle görülürse savaşa işarettir. Evin önünde görülen dumansız, kor ateş hacca gitmeye alamettir. Bir yerde ateşin göğe doğru alevlenerek yükselmesi topluca işlenen çirkin davranışlara yorumlanmaktadır. Ateş parlak ve yararlı ateşse sevinç ve sürura işarettir. 1 1- Evden ateş çıkması Başından ateş çıkması, önemli bir hastalık geçirmeye, evden ateş çıkması ise, işte başarı; evin yanması hak edilmeyen bir zenginliğe; ateş içinde olmak, önemli birilerini korkutmaya; sobada veya ocakta ateş görmek rüyayı gören evli ise hamileliğine; ateşte et pişirmek dedikoduya; ateşte tencere kaynatmak, işlerin yolunda gitmesine işarettir. 1 2- Ateş üzerinde et kızartmak Ateş üzerinde et kızarttığını gören kimse, halkın gıybet etmesini gerektiren bir şeyi tahrik eder. Veya kendisi halkı gıybet eder. Ateş üzerinde et kızartmak gıybet ve kedere yorulur. Kızartılmış o etten yiyen kimse, az bir rızka işarettir ve ona büyük bir keder isabet eder. İçerisinde yemek olan bir kabı ateş üzerinde kaynattığını gören kimse, ev işlerine bakan bir kimse tarafından gelecek menfaatten uzak kalır. 1 3- Rüyada ateş hararetini görmek Rüyada kendisine ateşin hararetinin dokunduğunu gören kimse, halkın diline düşer ve halk onun gıybetini yaparlar. Faydalı ve parlak ateş korku halinde bulunan kimse için emniyet ve devlet adamına yaklaşmaktır. 1 7- Rüyada evi ateşle yakmak Rüyada evini ateşle yaktığını gören kimsenin, evi harap olur. Evli olan birisi rüyada tandır ve tandırda da yanmış ateş görse, hanımı hamile kalır. Rüyada evine ateş düştüğünü gören kimse, ucuzluk, bolluk ve çokça nimete kavuşur. Evde ateş çıkması meslek ya da işinde kuvvet bulmaya, Eve ateş düşmesi nimet ve bolluğa yorulur. Rüyada evinden bir ateş çıktığını gören kimse, memuriyet, ticaret veya bir zanaatta kuvvet ve yardıma nail olur. 1 6- Rüyada dağ başında ateş yakmak Rüyada bir dağ başında ateş yaktığını gören kimse, Allah (C.C.)'a manen yaklaşır. Bir kimse rüyada kendisine ateşin dokunduğunu ve kendisini yaktığını görse, o şahsa yapılan vaat yerine getirilir. 1 7- Maddeler halinde Rüyada ateş görmek Ne demek? Ateş parçaları yemek ; yetim malı yediğinize veya yiyeceğinize... Rüyada ağzınızdan ateş çıktığını görmek ; yalan ve iftiraya... Yanınızda tutuşturulmuş ateş olduğunu ve bunun size zarar verdiğini görmek ; size hayır ulaşacağına... Büyük bir ateşte odunların yandığını görmek ; o bölgede fitne ve savaş çıkacağına... İnsanların evlerinin kapısını ateşe vermek ; düşmanınıza karşı zafer elde edeceğinize... Işığı olmayan bir ateşin sizi yaktığını görmek ; menenjit hastalığına yakalanacağınıza... Aynı ateşin ışık saçtığını görmek ; sizden veya yakınlarınızdan halkın beğendiği ve övgüyle andığı evlatlar türeyeceğine, yanan ateşin miktarı kadar mal ve büyüklük elde edeceklerine... Savaş meydanında ateş görmek ; yanan ateş miktarınca suçiçeği, veba, menenjit vb. gibi ani ve ölümcül hastalıklar görüleceğine... Aynı ateşi pazarda görmek ; pazar esnafının insafsızlık, dinsizlik ve yalancılık üzere olduğuna... Bir denize ateş düştüğünü görmek ; o bölgedeki hüküm sahibinin yöre halkının malına zorla el koyup onlara zulmedeceğine... Bilinmeyen bir yerde ateş olduğunu görmek ; dinsizliğe... Birinin elbisesine ateş düştüğünü görmek ; o kişinin bela, korku ve endişe içinde olacağına... Ateşin içinize düştüğünü görmek ; sıkıntıya düşeceğinize işarettir. Birinin sizi ateşe attığını ve ateşin sizi yaktığını görmek ; bölgedeki söz sahibi birinin size zulmedeceğine, ama yakında o zulümden kurtulacağınıza ve iyi bir haberle müjdeleneceğinize işarettir. Aynı rüyada ateşin sizi yakmadığını görmek ; istemediğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza... Rüyada Kor ateş görmek Ateşli bir hastalığa yakalanacağınıza... Ateşin vücudunuzu yaktığını görmek ; yanan miktar kadar sıkıntı yaşayacağınıza... Evin kapısına alevli bir ateş düştüğünü, bedeninizin tamamını yaktığını, ama kalbinde bir korku oluşmadığını görmek ; soğuk algınlığı, veba, suçiçeği, kızamık vb. hastalıklar karşısında zayıf düşeceğinize... Ateşin çevrenizi kuşattığını görmek ; ateş miktarınca haram mal elde edeceğinize... Aynı ateşin dumanla karışık olduğunu görmek ; haram mal yüzünden sıkıntı, hastalık, savaş veya düşmanlıkla karşılaşacağınıza... Aynı ateşin sıcaklığının size ulaştığını görmek ; biri tarafından gıybetinizin edileceğine işaret eder. Ateş yakılan yere gitmek ve orada size bir şey verildiğini görmek ; verilen miktar kadar zillet ve rezillik yaşayacağınıza, ancak sonunda kötülükten kurtulacağınıza ve daha önce yaptıklarınızdan dolayı pişman olacağınıza... Kıvılcım görmek ; kötü bir söz işiteceğinize... Kıvılcımların üzerinize sıçradığını görmek ; şiddetli bir belaya veya aşka... Rüyada Parlak Ateş Görmek Parlak bir ateş sayesinde yönünüzü bulduğunuzu görmek ; zahit olacağınıza... Ateşin ışığının dimdik durduğunu görmek ; bahtınızın oracıkta olduğuna... Evinizin ateş kıvılcımlarıyla aydınlandığını görmek ; iş bakımından kariyerinizin yükseleceğine ve bahtınızın açılacağına... Bu kıvılcımları yok ettiğinizi görmek; Aile içinde anlaşmazlık çıkacağına ve bu işin sonunun yargıya varacağına işarettir. Dükkânınıza veya malınızın arasına ateş düştüğünü görmek ; elinizdeki malın heder olacağına veya yapacağınız bir ticarette malınızı üç kat pahalı satacağınıza ve bu konuda kimseye acımayacağınıza... Başkasının evine ateş düştüğünü görmek ; o kişinin söz sahibi birinin eline düşeceğine ve fitneleriyle yüzleşeceğine... Ateşin elbisenizi yaktığını görmek akraba larınızla bir sorun yaşayacağınıza veya dünya malından ötürü üzüleceğinize... Herhangi bir yerde büyük bir ateş görmek ; o yörede fitne ve savaş olacağına... Yanık bir şey görmek ; kadınlar yüzünden biriyle sorun yaşayacağınıza... Bir şehir, mahalle veyahut eve, orayı tamamen yakıp kül edecek şekilde ateş düştüğünü ve alevlerinin yükseldiğini görmek ; o yörede şiddetli bir savaş çıkacağına veya bir salgın hastalığının yayılacağına... Ateşin bazı şeyleri yaktığını, bazı şeyleri yakmadığını görüp korkuya kapılmak ; o yörede savaş çıkacağına... Rüyada Alevsiz Ateş Görmek Şiddetli hastalığa... Ateşle karışık duman görmek ; işlerde endişe ve korkuya... Gökten ateş düştüğünü ve bir bölgeyi yaktığını görmek ; yukarıda belirtilen fitne ve belanın o yöre halkının başına geleceğine... Alev saçan korkunç bir ateşin belirli bir yere düşüp etrafa zarar verdiğini görmek ; o yöre halkı arasında tartışmaların baş göstereceğine... Yerin altından korkunç bir ateşin çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek ; o yöre halkının, Allah dostlarıyla iftira ve yalan yoluyla mücadele edeceğine... Ateşin bir yerden başka bir yere düştüğünü, ancak zarar vermediğini görmek ; menfaat elde edeceğinize, fakirseniz zenginleşeceğinize... Bir yere kıvılcım düştüğünü görmek ; o bölgede savaş veya fitne çıkacağına... Aynı kıvılcımların oldukça büyük olduğunu görmek ; o bölgeye ilahî azabın geleceğine... İnsanların arasına kıvılcım düştüğünü görmek ; bölge halkı arasında husumet çıkacağına... Bir yere ateş atmak veya ateşle oynamak ; çok çirkin söze işarettir. Aynı ateşin dumanı olduğunu görmek ; işinizden endişe edeceğinize... İnsanlara ateş verdiğinizi görmek ; davranışlarınızla insanlara zarar vereceğinize ve halkın nefretini kazanacağınıza... Ateşte yemek pişirip yemek ; güzel sözler işiteceğinize işarettir. Rüyada Gökyüzünden Ateş Görmek Gökyüzünden gelen bir ateşin yere düşerek yiyecekleri yaktığını görmek ; ibadetlerin Allah katında kabul olduğuna... Gökyüzünden ateşin geldiğini, ama kimseyi yakmadığını görmek ; bir ilahî azabın yaklaştığına... Ateşin üzerine bir şeyler dökmek ; dünyevî işlerinizi sonlandırdığınıza... Gökten ateşin düştüğünü ve çayırları yaktığını görmek ; bölgede ani ölümlerin yayılacağına... Büyük bir ateşin minare veya kubbeyi yaktığını görmek ; bölgede yaşayan söz sahibi birinin öleceğine... Yerden çıkan bir ateşin alev saçtığını görmek ; bölgede gizli bir define olduğuna işarettir. Ateşi aşırı dumanlı görmek ; bir felaket veya sorunla karşılaşacağınıza... Bayırda ateş yakmak ya da görmek; gönlünüze göre bir dost edineceğinize... Ateşin etrafında dans etmek ya da başkalarını bu işi yaparken görmek; sevindirici bir haber alacağınıza... Ateşe düşmek ; büyük bir zarara uğrayacağınıza... Ateş kıskacı görmek ; zor bir durumla karşılaşacağınıza... Dağ başında yakılan ateş Allah'a C.C yakın olmaya, ihtiyaçların giderilmesine, yolcunun eve dönmesine işarettir. Bir kimse rüyada, insanların başına toplanmış olduğu alevli olan bir ateş görse, onların bereket ve bolluğa nail olmalarına işaret eder. Bir kimse ateşle mahsulattan bir şey yaktığını görse, yaktığı şeylere zam gelir. Ateşin bir eşya veya kumaş parçası üzerine düşmesinin tabiri de böyledir. Rüyada Soba veya ocakta ateş görmek Çocuk sahibi olmak için plan yapacağınıza veya çocuklardan yana sevineceğinize tabir edilir.