Rüyada Atlı Görmek

Rüyada dörtnala gelen atlı bir adam görmek büyük bir müjde, uzaklaşıp giden atlı görülmesi ise yaşamla ilgili bir önemli bir değişikliktir. Rüya da atlıları görmek, hırs ve dünya tamamına delalet eder. Kişinin rüyasında atlıları görmesi yoksul bir kimsenin sıkıntıdan kurtulacağına, zengin bir kimsenin ise işinde ilerleme sağlayacağına işaret eder. Rüyada görülen atlılar beklenen bir haberin geleceğine yorumlanır. Rüyada atlı olarak yarıştığını görmek gururlanmaya mahzurlu bir iş yapmaya yarış esnasında attan düştüğünü görmek çetin ve zor günlerin geleceğine delalet eder. Bir kimse rüyada atlı bir adam görse, rüyayı görenin sağlıklı, hastalıksız bir ömür süreceğine işaret eder. Eğer zayıf, güçsüz birini görürse, rüya aksine yorumlanır. Şayet gariban bir adam görürse, rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine ve zengin olacağına yorumlanır. Rüya yorumcularına göre rüyada atlı asker görmek kısa zamanda işlerinde çok büyük bir kolaylık yaşayacağına ve bunun sayesinde Aile nle birlikte kazançlı bir işe girişeceğine, sorun ve sıkıntılarına çare bulacağına, hayır getirecek işlere imza atacağına delalettir. Rüyada görülen atlı askerler şansın döneceği demektir. Rüyada görülen atlı eşkıyalar kimi zaman üzücü bir haber olarak tanımlanır. Kimi zaman da doğuma işaret eder. Bazen de, kısa bir yolculuğu simgeler. Rüyada atlı olarak yarışmak, mahzurlu bir iş yapmaya, gururlanmaya ve sağlığı veya ölümü şart koşulmayan şeyi zemin olmaya delâlet eder. Rüyada atlı olarak yavaş yavaş yürüdüğünü görmek, izzet ve şerefe işaret eder. Rüyada atlıları görmek, hayırlı bir habere işarettir. Atlı olarak bir yere gittiğini gören kimse, yolculuğa niyet eder. Yolculuğa önceden karar vermiş birinin, rüyada atlı olarak bir yere süratle gittiğini görmesi, yolundan kalacağına işaret eder. Kişinin rüyasında atlı arabayla seyahat etmesi izzet, şeref ikbâl ve şöhrete delâlet eder.