Rüyada Avukat Görmek

Rüyada avukat görmek , kişinin eksiklerini tamamlayan, güzel ve etkili konuşan yetenekli bir yardımcıya işarettir. Bir düşünceyi yahut durumu açıklamakta güçlük çekmeye, İçine düşülen sıkıntıdan kurtulmaya yahut herkesin borusunu öttüren ve sadece kendini düşünen insana delalet eder. Rüya da avukat içinde bulunduğunuz durumda hareketlerinize dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Düşünmeden hareket ettiğiniz takdirde çok büyük zararlara karşılaşabilirsiniz demektir. Avukat rüyası, avukatın tavır ve davranışları, kılık kıyafeti göz önünde bulundurularak yorumlanır. Rüyada Tanıdık Avukat Görmek Ayrıca avukat görmek sıkıntılardan kurtulacağınıza işaret eder. Bazen de rüyanızda tanıdık bir avukat görmeniz davranışlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini ifade eder. Bu yüzden düşünmeden hareket ettiğiniz takdirde çok büyük zararlara uğrayabilirsiniz. Rüyada avukat gören kimse gerçeği görmeyerek, yanılabilir. Avukat, gizlenen gerçek olarak yorumlanır. Rüyada bir avukat yazıhanesinde bulunduğunu ve onunla konuştuğunu görmek, yeni girdiği bir işte başarılı olmak için çevresine danışması gerektiğini ifade eder. Yahut amirleri ile anlaşmazlığa düşeceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada avukat görmek, rüya sahibinin yeni bir işe başlamasına veya mirasa sahip olmasına, bazı karışık islerinin çözümünde yakınlarından yardım görmesine işaret eder. Bazı tabirciler, yeni girdiği işte başarılı olamayacağına ve üstleri ile anlaşmazlığa düşeceğine işaret eder, demişlerdir. Rüyada Avukat Olduğunu Görmek Rüyada görülen avukat, meydana gelecek üzücü bir olayı çağrıştırır. Rüya sahibi için bir uyarı sayılır. Ayrıca Aile arasında çıkacak bir tartışmaya işaret eder. Bazen pişmanlığa ya da ayrılık olarak tanımlanır. Kimi zaman da beklenmeyen sevinçli bir haberi simgeler. Bazen ise, sıkıntıdan kurtulmaya işaret sayılır. Rüyada görülen ve tanınmayan avukat, kendisine güvenilmeyen bir kimseye işaret eder. Rüyada avukat olduğunu görmek, güç durumda kalmış, zavallı birine yardım eli uzatmaya işarettir. Ehil bir kimsenin rüyada avukat olduğunu görmesi, hayra, menfaate, mutluluk ve makama işaret eder Rüyada adaletle hükmeden bir avukat olduğunu görmek, iş ve mesleğinde insaf ve merhamet ölçülerini muhafaza etmeye işarettir. Rüyada Avukat Tutmak Bir konuda avukat tuttuğunu görmek, kendi olanaklarıyla içinden çıkamayacağı bir durumla karşılaşmaya işarettir. Bir avukatı cübbesini giymiş olarak görmek, hakkında yapılan haksız ithamları boşa çıkarmaya işaret eder. Avukat rüyası genel olarak, paylaşma, tartışma, düşmanlık ve adaletle yorumlanır. Avukatı güler yüzlü görmek, iyi; asık suratlı görmek, iyi değildir. Rüyada doğru sözlü, dürüst bir avukat görmek, insanı kurtaracak ve onları her iki dünyada mutlu edecek prensiplere işaret eder. Bazen avukat görmek, gerçek adaletin tecelli edeceği mahşer yerine, hesap gününe işaret eder. Avukat bazen yüksek bir makama gelmeye işarettir. Rüyada görülen avukat, adaleti simgeler. Ayrıca kimi rüyalar da olduğu gibi bazen anayı-babayı, üstadı, eğitmeni ya da hakkı çağrıştırır. Bazen da gücü, otoriteyi tanımlar. Kimi zaman, güvenilir bir dostu, üzüntüyü tanımlar. Kimi zaman da, ayrılığı, sevinci, malı veya kavuşmayı işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin avukat olduğunu görse, rüya sahibinin dünyadaki işlerinin kolaylıkla çözümleyeceğine işaret eder. Rüyada bir kimse avukat olduğunu görse, o kişinin iki dostunu barıştıracağına işarettir. Yada rüyayı görenin devlet kapısında bir göreve getirileceğine hükmedilir. Bir kimse rüyada avukatla dost olduğunu, onunla birlikte yemek yediğini görse, rüya sahibinin ailesiyle olan anlaşmazlığının çözüleceğine işaret sayılır. Rüyada avukat görmek, bazen da bir toplantıyı çağrıştırır. Bir kimse rüyada avukatı çatık kaşlı, kızgın bir halde görse, rüya sahibinin haksız bir davranışta bulunduğuna uyarı sayılır. Tutuklu bir kimsenin rüyasında güler yüzlü bir avukatı görmesi, rüya sahibinin suçsuz olduğuna işaret eder. Avukatın asık suratlı olması, o kişinin suçlu olduğuna yorumlanır. Rüyada görülen avukat bazen da boşanmaya, geçimsizliğe işaret eder. Rüyada avukatı güzel bir vasıfta gören kimse, ilimden veya doğru yola götürecek şeylerden arzu ettiğine nâil olur. Bazan da, avukat, karar veren, mühendis, arkadaş ve toplantıya delâlet eder. Bazen de avukat, ana ve babaya, üstada, terbiyeciye, insanın hak ve adaletten arzu ettiği şeye delalet eder.