Rüyada Ay Görmek

Rüyada ay görmek adaletli yöneticiye, büyük âlime, hayırlı çocuğa, başkana ve Rüya yı görenin anne, baba ve kardeşlerin rızasına işarettir. Ayı kucaklamak kadın ve erkek için siması güzel biriyle evlenmeye, Ayı puslu görmek yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye alamettir. Ayın kendi evinde doğması kadın için erkek çocuğa, Ayın güneşten büyük görünmesi başbakanın (vezirin) devlet başkanına (sultana) üstün gelmesine alamet eder. Ayın bulutlar içinde kaybolması arzu edilen şeyin zamanının geçmesine, Ayın doğurması, arzu edilen şeyin kolay elde edilmesine işaret etmektedir. Ayı eline almak veya böyle görmek evlenmeye, Ayın bir yeri veya evi aydınlatması devletten gelecek iyiliğe işarettir. Rüyada ay görmek İş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir. Ay ışığında yürümek anne şefkatine, Aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek hasta için vefata, değilse erkek çocuğa işaret eder. Ayın güneşe dönüşmesi baba tarafından mirasa ya da yardıma yorulur. Dolunay vezirin azledilmesine, yönetimde bulunan kişinin sonunu geldiğine delalettir. Ay ve güneşe secde etmek şerli bir işte yöneticinin yardımında olmaya, Ay ve güneşin kişinin kendisine secde etmesi ana babanın ondan hoşnutluğuna yorulur. Ayın karanlık görünmesi ve koyu bir bulut içine girmesi yönetimden gelecek kötülüğe, Ayın parçalanması ya da ikiye bölünmesi hükümetin dağılmasına ya da üst düzey bir yöneticinin vefatına yorulmaktadır. Ayışığı gizlenen şeylerin duyulmasına; Hilal eşin hamile kalmasına, yöneticiye, kumandana, ansızın meydana gelecek hayra, asi kimse için tövbe etmeye işaret etmektedir. Ayın hilal biçiminde görünmesi hacca, Hilalin doğup, ardından hemen batması arzu ve isteklerin sonuçlanmamasına alamettir. Hilal bazen savaş ve şiddete, Dolunay güzel ahlaklı insana, Ayı yükselirken görmek makam ve mevkie alamet eder. Rüyada ay görmek eşiniz ya da sevgiliniz tarafından daha çok sevilmeye, para kazanmaya. işarettir. * Ayın donuk olması: Ev içinden bir kadının hastalanmasına. * Ay tutulması: Yakın çevreden birinin hastalanmasına. * Ayın iki parçaya ayrılması: Şehirde önemli birinin ölmesine. * Ay'ı yakından görmek: İyi bir evliliğe. * Ayın yerde olması: Rüyayı görenin annesinin öleceğine. *Ay veya güneşin, secde etmesi: Akrabalar tarafından sevilmeye ya da büyük bir servete. * Ayın bulutla kaplı olması: Gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya. * Ayın hareket etmesi: Bir şey icat etmeye veya iyi bir haber almaya. * Ayı eline almak: Kısa sürede evliliğe. * Dolunay görmek: İşlerinizin rayına oturacağına ve geleceğinizin çok parlak olacağına. * Gündüz ay görmek: Zamanı gereksiz işler peşinde koşup öldürmeye. * Ay'da kendini görmek: Erkek çocuk sahibi olmaya. * Ayın parlak olması: Bekârlar için, iyi bir evliliğe; evliler için, bir kız çocuğuna. * Rüyada Ay görmek: Güzel bir çocuğa veya yabancı bir erkeğe. * Kırmızı ay: Bir yolculuğa veya Hacca gitmeye. * İkiye ayrılan ayın parçalarının tekrar birleşme: Ağır bir hastalığa işarettir. Rüyada ay görmek aşk hayatınızda da gelişmeler olacak anlamındadır. Ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir. Rüyada ay görmek, insanın bütün istediklerine kavuşacağına, maddi ve manevi bakımdan rahatı, huzuru temsil eder. Rüyada ay görmek, devlet başkanı ve devlet büyükleriyle yorumlanır. Ayı kendi malı gibi elinde tuttuğunu gören, büyük bir devlet memuru olur. Ayla savaştığını görenin, hükümet adamları ile arası açılır. Kendisinin ay olduğunu veya ayın yerinde oturduğunu görmek, yüksek bir mevkie erişeceğine işarettir. Ayı karanlık veya gökyüzünden başka bir yerde görmek, devlet adamlarının bazı islerde zorluklara uğrayacaklarına delalet eder. İbn i Şirin'e göre: ayı tam yuvarlak (Bedir halinde) görmek, bir büyük adamın ölümü ile yorumlanır. Ayın iki parçaya bölündükten sonra, tekrar birleştiğini görmek, büyük bir adamın hasta olup, tekrar iyileşeceğine işarettir. Ay bedir halinde iken başka bir yıldızla çarpıştığını görmek, iki memleket halkının birbirleriyle savaşacaklarına delalet eder. azen de iki devlet büyüğünün birbirleriyle rekabet halinde olduklarına işarettir. Cabirül Mağribi'ye göre; Ayı yanında veya elinde gören adam evlenir. Eğer ay hilal halinde ise, evleneceği insan kendinden daha aşağı bir sınıftandır. Eğer tam daire halinde ise, asil ve kendisinden yüksek bir sınıftandır. Ayı parlak bir şekilde evinin içinde görmek, büyük bir devlet adamı tarafından mutluluğa ulaştırılacağına delalet eder. Ayın başka bir evden doğduğunu veya çıktığını görmek, bir kimseden hayır ve menfaat göreceğine delildir. Ayı tutulmuş görmek, memleket ve memleket büyüklerinin bazı zorluklar çekeceğine işarettir. Ayın hilal olarak doğduğunu veya yavaş, yavaş büyüdüğünü görmek, o memlekette sonradan devlet başkanı olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine delalet eder. Gökyüzünde bir ayın doğduğunu ve onu başkalarına gösterdiğini görmek, gören kimsenin ecelinin yaklaştığına delalet eder. Cafer-i Sadık'a göre; rüyada ay görmek on iki şekilde yorumlanır: Başkan, devlet adamı, arkadaş, şef, erkek, baba, anne, koca, eş, sahip, hayır ve menfaat, hizmetçi. Rüyanın görülüş sekline göre bunlardan uygun olanı alınarak, rüya yorumlanır. İbni Fudale'a göre: ay bazen erkek evlat ile yorumlanır. Bir kişinin kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, onun bir erkek çocuğu olacağına işarettir. O ayın yavaş, yavaş büyüyerek göğe yükseldiğini görmek doğan çocuğun büyüdüğünde iyi bir evlat olacağına ve işinde başarı kazanacağına delalet eder. Rüyada ayı güneşle birlikte görmek, iki büyük kişiden hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Güneşi ay ile kavga eder görmek ise, iki büyük kişinin birbirlerini çekemediklerine ve aralarının açılacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkanına veya büyük bir âlim yahut güzel bir oğlan çocuğuna ya da, yalancı bir adama işaret eder. Ayın ışığını Bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir. Rüyada ayın kaybolduğunu görmek rüya sahibinin hayır ve serden istediği şeyin neticeye varmasına işaret eder. Rüyada aya baktığını ve yüzünün seklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür. Ayın karardığını gören kimse, eğer devlet başkanı ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermanına itaat etmelerine işaret eder. Rüyada ayın güneş olduğunu görmek rüya sahibinin babası veya esi tarafın dan izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına işaret eder. Hasta olan veya deniz yolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helak olmaya işaret eder. Zengin bir kimse, ayın bulutla örtüldüğünü görse, servetini kaybeder. Bir kadın rüyada, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk arzu ettiğine, fakat bu arzusuna kavuşamayacağına, ancak eğer kadın hamile ise, kız çocuk doğuracağına işaret eder. Güneş ve aya secde ettiğini görmek, rüya sahibinin büyük bir günah işlemesine işaret eder. Bir işinin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bir kimse ayın tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayın nispet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir. Bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Bazen de ay görmek kumara ve bahse girerek oynanan oyuna işaret eder. Ayın yarıldığını ve iki parça olduğunu görmek bir alametin çıkmasına işaret eder. Ayın ilk gecelerinde ayı on beş günlük görmek, rüya sahibinin halinin güzelleşmesine işaret eder. Ayı hilal seklinde görmek, iyi değildir. Rüyada ay görmek, sevdiğiniz kişiye olan sevginizin daha çok artacağını, başarılı olmaya, çocuk sahibi olmaya işarettir. Rüyada ay görmek, sultan veya büyük zatlara işarettir. İbn-i Şirin (rh. a)demiştir ki: - Rüyada ay bedir halinde görülürse bir milletin büyüğü ve ulusu ile tabir olunur. Ayın gökte iki parçaya ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delâlet eder. Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra kavuşmak ile tabir olunur. Cafer-i Sadık hazretleri demiştir ki: Rüyada ay görmek şöyle tabir olunur: a) Mülk, b) Vezir (bakan), c) Mülkün nedimi, d) Milletin reisi, e) Güzel zevce ve hizmetçi, f) Evlât, g) Ana ve baba, h) Zevç, ı) Hayır sahibi ve ondan gelecek menfaat. Ibn-i Fuzale demiştir ki: - Ay bazen erkek evlâda işarettir. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi, erkek ve bahtiyar bir evlâtları olacağını delâlet eder. Bu ayın yavaş yavaş yükselerek semaya çıktığının görülmesi, o evlâdın insanlığın en ulvî derecesine vasıl olacağının işaretidir. Rüyada ayın nurunun evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir zat tarafından verilecek mükâfata delâlet eder. Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delâlet eder. Ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile tabir olunur. Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülâta uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerine işarettir. Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, anne ve babanın rızasına delâlet eder. Rüyada ayın kendisi ile konuştuğunu görmek, yüksek ve ulvî derecelere işarettir. Hristiyan bir kadının ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Ay bedir halinde iken bir başka gezegenle çarpıştığını görmek, iki memleket insanının birbirleriyle harp edeceklerine işarettir. Bakan olan birinin ayın tersine döndüğünü görmesi, vazifeden azledileceğine işarettir. Güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmek, anne babanın rızası ile tabir olunur. Güneş ve aya secde ettiğini görmek ise, büyük bir günaha delâlet eder. Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görmek, devlet büyükleri ve şerefli insanlar yanında sözünün makbul olacağına işarettir.