Rüyada Balta Görmek

BALTA: Rüyada iki yüzlü balta görmek , izzet ve saltanata; tüccar için de iyi kazanca delâlet eder. Baltanın tek yüzlü olanı , imdat ve yardıma, rızkın genişliğine ve iyiye işarettir. Ağaç kesmekte kullanılan keskin balta can yakmaya, geçim işlerinde çetinliğe; Odun baltasıyla yaş ağacı kesmek şerre, belaya duçar olmaya delalet eder. Kış mevsiminde kuru odun kesmek yahut parçalamak mal ve paraya, sıhhat ve afiyete delalet eder. Rüyanda Balta Görmenin Anlamı ve Yorumu Rüyada balta görmek , sıkıntıda olunan konuda yardım geleceğini, hastalık varsa, tekrar sağlığına kavuşacağını belirtir. Rüyanda balta , sıkıntılı yaşanılan konuda yardım geleceğini, sağlığı kötü ise sağlığına kavuşacağını belirtir. Balta vurmak amaçlarınıza ulaşmak için çok çaba sarf etmeniz gerekecek demektir. Balta bir işinden dolayı eleştiriye uğrayacağına delalet eder. Rüya da balta ile kesilmiş odunları yarmak, yapılan bir işinden dolayı memnun olmadığına; bir ormanda balta ile ağaç kestiğini görmek, bir isinin bozulacağına işarettir. Rüyada Balta Görmek Diğer Anlamları Kırık balta , hastalık olacağına ve para kaybedileceğine işarettir. Rüya sahibi bir kadınsa, zengin olmayan fakat çok iyi kalpli biriyle evleneceği anlamına gelir. Hedeflerinize ulaşmak için çok çaba göstermeniz gerekecek. Kırık bir balta, hastalığın ve para kaybının işaretidir. Rüya sahibi bir kadınsa, çok iyi kalpli fakat pek zengin olmayan biriyle evleneceği anlamına gelir. Kırık balta, hastalığın ve para kaybının işaretidir. Elinde balta bulunduğunu gören, vekil vasi veya emin olur. Dini de güzel ve bütün olduğu için, düşmanlarına karşı da daima üstün gelir. Balta, hizmet için kuvvet ve üstünlüğe de işarettir. Balta ayni zamanda ayet i celîleye göre kendisinden yararlanılan bir nesneyi anlatır. Çünkü balta çelikten yapılmıştır. Baltayı duvarda asılı görmek , beklediği bir işin sürüncemede kalacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada balta görmek, imdat, yardım ve rızka işaret eder. Rüya sahibinin başında bir ağrısı varsa ondan kurtulur. Balta, yemeye ihtiyacı olan hastanın şikâyetinin gitmesine işaret eder. Balta, erkek çocuğa da işaret eder. Balta, kişinin hizmetçi , kuvveti ve yardımcısı, bazen de balta, kendisinde ağaç gördüğü takdirde, kâfirlerden ahmak bir kimseye işaret eder. Bazen balta, kendisiyle faydalanılan şeye işaret eder. Çünkü balta, demirden olur. Bazı tabirciler balta erkek çocuktur, bazıları da emanet, emniyet ve dinde olan kuvvettir, dediler. Rüyada balta görmek, izzet ve saltanata, tacir için de, kazanca işaret eder. Rüya sahibi bir kadınsa, çok iyi kalpli fakat pek zengin olmayan biriyle evleneceği anlamına gelir. Kırık balta , hastalığın ve para kaybının işaretidir. Rüyada ikiyüzlü balta görmek, izzet ve saltanata; tüccar için de iyi kazanca delâlet eder. Baltanın tek yüzlü olanı, imdat ve yardıma, rızkın genişliğine ve iyiye işarettir. Güç ve kuvvet simgesidir . Kimsenin ona ilişemeyeceğine işaret eder. Uykuda balta görmek, imdada, ianeye, yardım ve gelecek nimetlere işarettir. O kimsenin başı ağrıyorsa, rahata kavuşur. Yemeğe ve içmeye muhtaç bir hastanın şikâyet ve korkularının yok olacağını anlatır. Balta erkek çocuktur.